O fondu

Posláním a účelem tohoto fondu je zajistit, aby alespoň jedno vážně nemocné dítě, které ještě nebylo u moře, jej mohlo se svým rodičem v daném kalendářním roce navštívit.

Základní informace:

Název fondu: Nadační fond GATTOM for Life
Sídlo fondu: Dělnická 1394/51a, Havířov - Prostřední Suchá, 736 01
Účel fondu: Posláním a účelem Nadačního fondu GATTOM for Life je zajistit, aby alespoň jedno nemocné dítě (+ jeden dospělý) v každém kalendářním roce mohlo uskutečnit zájezd k moři (Mrtvému moři, Rudému moři, Jadranu a jiným). Nadační fond uhradí všechny náklady s touto cestou spojené - dopravu, pojištění, pobyt, stravu.
Zřizovatel fondu: Jana Gattnarová, r.č. 705621/5573, bytem Fibichova 19, Havířov, 736 01
Kontaktní e-mail: info@gattomforlife.cz
Telefon: +420 608 701 703

Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku:

Nadační příspěvek může být poskytnut pouze na zajištění pobytu (léčebného) u moře pro nemocné dítě a jednoho dospělého (maminka, otec, nebo jiný rodinný zástupce) za těchto podmínek:
  • dítě musí být mladší 15-ti let
  • dítě musí být nemocné (tělesně nebo mentálně)
  • dítě nikdy nebylo u moře
  • dítě pochází z chudých poměrů

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku:

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti.
Žádosti o nadační přípsěvky budou posuzovány z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí příspěvku ani vlastní poskytnutí příspěvku nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s posláním a účelem fondu.
O poskytnutí příspěvku fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců od doručení žádosti.
Rozhodnutí správní rady obsahuje:
  • jméno dítěte, které má být fondem podpořeno
  • jméno žadatele
  • místo ozdravného pobytu - název moře u kterého se bude dítě léčit
  • výši poskytnutých příspěvků

Zakládací listina:

Zakládací listinu nadačního fondu si můžete prohlédnout kliknutím zde:   Zakládací listina

Pomáháme

V současné době naše práce teprve začíná. Přijímáme nyní žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě zájezdu k moři pro první nemocné děti. Své žádosti můžete zasílat přes kontaktní formulář níže.

Jirka

P O D Ě K O V Á N Í
NADAČNÍMU FONDU GATTOM FOR LIFE
za sponzorství pro našeho člena
a CK GATTOM TOUR

Vážení,
dovolte nám velmi srdečně poděkovat za Vaši vstřícnost, štědrost, empatii a pomoc handicapovanému dítěti ze sociokulturního znevýhodněného prostředí.
Spolek Tandem Duha je dobrovolná organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Jedná se o spolek rodičů, učitelů a přátel pro školu a mládež se zdravotním postižením, který oslavil druhý rok od svého založení. Cílem spolku je podpora handicapovaných mladých lidí na jejich cestě k samostatnosti a zlepšování kvality jejich života a života rodin.
Tandem Duha ve spolupráci s CK Gattom tour uspořádal letos poprvé pro mládež s handicapem ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku. Měli jsme obrovskou radost, že NADAČNÍ FOND GATTOM FOR LIFE vybral chlapce z řad našeho spolku, který se mohl zdarma zúčastnit poprvé ve svém životě ozdravného pobytu u moře a prožít nádherný týden se svými kamarády. Zásluhou nadačnímu fondu mohl Jirka odcestovat do zahraničí plně vybaven vším potřebným pro cestu i pobyt u moře.
Tomuto chlapci se splnil jeho životní sen! Mohl si poprvé zaplavat v Jaderském moři, plavit se na výletní lodi při panoramatické projížďce na ostrov Krk a ochutnat výbornou zmrzlinu, která se stala sladkým bonusem k celému pobytu. Po celou dobu měl příležitost si uvědomovat a nejen on, že na světě žijí lidé, kteří dokáží nezištně pomáhat a vytvářet podmínky pro splnění snu obyčejného a postiženého kluka, kterého by ještě nedávno ani nenapadlo, že se může podívat někde tak daleko za hranice republiky.
Pro integraci mladých lidí se zdravotním postižením do společnosti je velmi důležité zvyšovat jejich sebevědomí, učit je vnímat laskavost jiných lidí a také vytvářet vhodné podmínky pro jejich rozvoj a začlenění.

Vážení a milí,
dovolte mi, abych jménem svým i jménem Jiřího, ještě jednou srdečně poděkovala za organizaci krásného ozdravného pobytu a popřála Vám a Vašim zaměstnancům mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.

S úctou
Mgr. Helena Durajová, učitelka střední školy praktické dvouleté
při SŠ, ZŠ a MŠ, Karviné a zakladatelka spolku Tandem Duha

Lenička Koselková

Lenička (10 let) se narodila jako zdravé, čilé dítě. Vyvíjela se normálně. V listopadu 2008 (to měla necelé dva roky) onemocněla spálovou angínou. V prosinci začala být velmi spavá, často unavená. Přičítali jsme to tomu, že brala léky. Lékařka ji léky tedy změnila, ale zdravotní stav Leničky se přesto zhoršil a hodně zhubla. Lékařka nám doporučila okamžitou hospitalizaci ve fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Tam zjistili, že situace se zdravím Leničky je velmi vážná. Byla připojena na dýchací přístroje a dostávala výživu do žil. Po vyšetřeních Leničce potvrdili diagnózu cukrovky prvního typu, kdy slinivka neprodukuje inzulín a bylo nám sděleno, že Lenička bude celý život závislá na aplikaci inzulínu. Po tomto zdravotním incidentu se zpomalil její psychomotorický vývoj, rozvoj kognitivních funkcí a lékaři jí zjistili i zrakové postižení. Lenička je velmi statečná a sžívání s inzulínem zvládá výborně. V roce 2014 jí byla zavedena inzulínová pumpa.

Díky příspěvku nadačního fondu GATTOM for Life se Lenička se svou maminkou podívá v září 2017 do Chorvatska.


LENIČKA – naše první dítě u moře

Díky nadačnímu fondu GATTOM FOR LIFE se mohla Lenička s maminkou poprvé v životě podívat k moři. A také ona zjistila, stejně jako jiné děti, že to moře je fakt slané. Poznala pravou chuť chorvatské zmrzliny, zažila plavbu lodí, chytila kraba a viděla žraloky (ty ale jen v mořském akváriu). I když počasí nevyšlo na 100%, přesto si Lenička Chorvatska užila na 100% :-)
Nadační fond GATTOM FOR LIFE tímto chce také poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli s financováním zájezdu do Chorvatska pro Leničku a její maminku. Náš dík patří všem kteří nám pomohli a obzvláště níže uvedení významní přispěvovatelé: BEST CAR SERVIS, MILAN MAČEK, RODINNÝ HOTEL U STUDÁNKY, AUTOSLUŽBY MARTIN JANOUŠEK, PENZION ZÁTIŠÍ, A GLOBUS HAVÍŘOV.


Poděkování od maminky Leničky:

Touto cestou Vám děkujeme za nezapomenutelné zážitky při pobytu v Chorvatsku od 11.-17.9.2017, děkujeme manželům Gattnarovým za profesionální a vstřícný přístup, perfektní připravenost, zorganizování a přípravu náhradního programu vzhledem k nepříznivému počasí...Děkujeme za pomoc a ochotu,za rady a milá slova... Velký dík také patří nadaci Gattom for Life.. Týden plný zážitků, radosti, odpočinku... Ubytování v hotelu, přístup personálu, pocity nadšení a radosti nejdou vyjádřit slovy.. Maximální spokojenost, a k takovým lidem se budeme rádi vracet, svůj slib dodržíme a těšíme se na další pobyty a výlety.... Nikdy nezapomoneme. Nadšení a spokojenost dcery Leničky bylo našim přáním a to se vyplnilo. Mnoho úspěcho a spokojených klientů. Plavba lodí byla obrovským zážitkem, měli jsme trošku obavy vzhledem k našemu zdravotnímu stavu, ale ty byly zbytečné....

Jak se zapojit

Pomozte nám pomáhat. Věříme, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají cítění a snahu pomoci potřebným, zvláště dětem. V žádném případě si neděláme ambice vymítit světový hladomor, nebo vyléčit všechny děti na celém světě. Posláním a účelem Nadačního fondu GATTOM for Life je zajistit, aby nemocné děti, které nikdy nebyly u moře, mohly tento krásný pocit zažít.
Našim cílem je vykouzlit alespoň jednou ročně minimálně jednomu dítěti úsměv na tváři. Dětem, které nikdy nebyly u moře a bez naší pomoci by se tam asi ani nikdy nepodívali. Radost a úsměv těchto dětí pro nás je a bude největší odměnou.

Pomáhejte s námi i Vy. Přispět můžete jakoukoliv částkou. Hotovostní příspěvky příjmáme v kanceláři CK GATTOM TOUR. Bezhotovostní příspěvky na č. ú.: 3332233322 / 0100. Máte-li zájem o zveřejnění svého jména na těchto stránkách jako přispěvatele, napište jej při platbě do poznámky.

Darovací smlouvu pro firemní přispěvatele naleznete zde:   Darovací smlouva

Sponzoři a přispěvatelé:


Cestovní kancelář Gattom Tour

Hypermarket Globus Havířov

Milan Maček

Best Car Servis

Autoslužby Janoušek

Penzion Zátiší

Rodinný hotel U Studánky

Vážíme si všech darů od sponzorů a přispěvatelů a velmi za ně děkujeme!

Žádost

Žadatele o příspěvek z Nadačního fondu GATTOM for Life prosíme o vyplnění následujícího formuláře. Do tří měsíců od odeslání žádosti Vám zašle správní rada nadačního fondu své rozhodnutí.