O fondu

Posláním a účelem tohoto fondu je zajistit, aby alespoň jedno vážně nemocné dítě, které ještě nebylo u moře, jej mohlo se svým rodičem v daném kalendářním roce navštívit.

Základní informace:

Název fondu: Nadační fond GATTOM for Life
Sídlo fondu: Dělnická 1394/51a, Havířov - Prostřední Suchá, 736 01
Účel fondu: Posláním a účelem Nadačního fondu GATTOM for Life je zajistit, aby alespoň jedno nemocné dítě (+ jeden dospělý) v každém kalendářním roce mohlo uskutečnit zájezd k moři (Mrtvému moři, Rudému moři, Jadranu a jiným). Nadační fond uhradí všechny náklady s touto cestou spojené - dopravu, pojištění, pobyt, stravu.
Zřizovatel fondu: Jana Gattnarová, r.č. 705621/5573, bytem Fibichova 19, Havířov, 736 01
Kontaktní e-mail: info@gattomforlife.cz
Telefon: +420 608 701 703

Podmínky poskytnutí nadačního příspěvku:

Nadační příspěvek může být poskytnut pouze na zajištění pobytu (léčebného) u moře pro nemocné dítě a jednoho dospělého (maminka, otec, nebo jiný rodinný zástupce) za těchto podmínek:
  • dítě musí být mladší 15-ti let
  • dítě musí být nemocné (tělesně nebo mentálně)
  • dítě nikdy nebylo u moře
  • dítě pochází z chudých poměrů

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku:

O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti.
Žádosti o nadační přípsěvky budou posuzovány z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí příspěvku ani vlastní poskytnutí příspěvku nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s posláním a účelem fondu.
O poskytnutí příspěvku fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců od doručení žádosti.
Rozhodnutí správní rady obsahuje:
  • jméno dítěte, které má být fondem podpořeno
  • jméno žadatele
  • místo ozdravného pobytu - název moře u kterého se bude dítě léčit
  • výši poskytnutých příspěvků

Zakládací listina:

Zakládací listinu nadačního fondu si můžete prohlédnout kliknutím zde:   Zakládací listina

Pomáháme

V současné době naše práce teprve začíná. Přijímáme nyní žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku ve formě zájezdu k moři pro první nemocné děti. Své žádosti můžete zasílat přes kontaktní formulář níže.

Lenička Koselková

Lenička (10 let) se narodila jako zdravé, čilé dítě. Vyvíjela se normálně. V listopadu 2008 (to měla necelé dva roky) onemocněla spálovou angínou. V prosinci začala být velmi spavá, často unavená. Přičítali jsme to tomu, že brala léky. Lékařka ji léky tedy změnila, ale zdravotní stav Leničky se přesto zhoršil a hodně zhubla. Lékařka nám doporučila okamžitou hospitalizaci ve fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Tam zjistili, že situace se zdravím Leničky je velmi vážná. Byla připojena na dýchací přístroje a dostávala výživu do žil. Po vyšetřeních Leničce potvrdili diagnózu cukrovky prvního typu, kdy slinivka neprodukuje inzulín a bylo nám sděleno, že Lenička bude celý život závislá na aplikaci inzulínu. Po tomto zdravotním incidentu se zpomalil její psychomotorický vývoj, rozvoj kognitivních funkcí a lékaři jí zjistili i zrakové postižení. Lenička je velmi statečná a sžívání s inzulínem zvládá výborně. V roce 2014 jí byla zavedena inzulínová pumpa.

Díky příspěvku nadačního fondu GATTOM for Life se Lenička se svou maminkou podívá v září 2017 do Chorvatska.


LENIČKA – naše první dítě u moře

Díky nadačnímu fondu GATTOM FOR LIFE se mohla Lenička s maminkou poprvé v životě podívat k moři. A také ona zjistila, stejně jako jiné děti, že to moře je fakt slané. Poznala pravou chuť chorvatské zmrzliny, zažila plavbu lodí, chytila kraba a viděla žraloky (ty ale jen v mořském akváriu). I když počasí nevyšlo na 100%, přesto si Lenička Chorvatska užila na 100% :-)
Nadační fond GATTOM FOR LIFE tímto chce také poděkovat všem sponzorům, kteří nám pomohli s financováním zájezdu do Chorvatska pro Leničku a její maminku. Náš dík patří všem kteří nám pomohli a obzvláště níže uvedení významní přispěvovatelé: BEST CAR SERVIS, MILAN MAČEK, RODINNÝ HOTEL U STUDÁNKY, AUTOSLUŽBY MARTIN JANOUŠEK, PENZION ZÁTIŠÍ, A GLOBUS HAVÍŘOV.


Poděkování od maminky Leničky:

Touto cestou Vám děkujeme za nezapomenutelné zážitky při pobytu v Chorvatsku od 11.-17.9.2017, děkujeme manželům Gattnarovým za profesionální a vstřícný přístup, perfektní připravenost, zorganizování a přípravu náhradního programu vzhledem k nepříznivému počasí...Děkujeme za pomoc a ochotu,za rady a milá slova... Velký dík také patří nadaci Gattom for Life.. Týden plný zážitků, radosti, odpočinku... Ubytování v hotelu, přístup personálu, pocity nadšení a radosti nejdou vyjádřit slovy.. Maximální spokojenost, a k takovým lidem se budeme rádi vracet, svůj slib dodržíme a těšíme se na další pobyty a výlety.... Nikdy nezapomoneme. Nadšení a spokojenost dcery Leničky bylo našim přáním a to se vyplnilo. Mnoho úspěcho a spokojených klientů. Plavba lodí byla obrovským zážitkem, měli jsme trošku obavy vzhledem k našemu zdravotnímu stavu, ale ty byly zbytečné....

Jak se zapojit

Pomozte nám pomáhat. Věříme, že jsou mezi námi stále lidé, kteří mají cítění a snahu pomoci potřebným, zvláště dětem. V žádném případě si neděláme ambice vymítit světový hladomor, nebo vyléčit všechny děti na celém světě. Posláním a účelem Nadačního fondu GATTOM for Life je zajistit, aby nemocné děti, které nikdy nebyly u moře, mohly tento krásný pocit zažít.
Našim cílem je vykouzlit alespoň jednou ročně minimálně jednomu dítěti úsměv na tváři. Dětem, které nikdy nebyly u moře a bez naší pomoci by se tam asi ani nikdy nepodívali. Radost a úsměv těchto dětí pro nás je a bude největší odměnou.

Pomáhejte s námi i Vy. Přispět můžete jakoukoliv částkou. Hotovostní příspěvky příjmáme v kanceláři CK GATTOM TOUR. Bezhotovostní příspěvky na č. ú.: 3332233322 / 0100. Máte-li zájem o zveřejnění svého jména na těchto stránkách jako přispěvatele, napište jej při platbě do poznámky.

Darovací smlouvu pro firemní přispěvatele naleznete zde:   Darovací smlouva

Sponzoři a přispěvatelé:


Cestovní kancelář Gattom Tour

Hypermarket Globus Havířov

Milan Maček

Best Car Servis

Autoslužby Janoušek

Penzion Zátiší

Rodinný hotel U Studánky

Vážíme si všech darů od sponzorů a přispěvatelů a velmi za ně děkujeme!

Žádost

Žadatele o příspěvek z Nadačního fondu GATTOM for Life prosíme o vyplnění následujícího formuláře. Do tří měsíců od odeslání žádosti Vám zašle správní rada nadačního fondu své rozhodnutí.